Sabtu, 20 Maret 2010

ANIMASI ASMAUL HUSNA

http://my-diaryzone.blogspot.com/2010/01/free-play-online-flash-animation.html

ASMAUL HUSNA

SUMBER : http://diary4share.blogspot.com/2010/01/animasi-islamic-yang-cantik-99-asmaul.html

Daftar 99 Asmaul Husna: Nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang Indah dan nama-nama Allah yang agung ini sekaligus menunjukkan sifat-sifatNya yang Maha Sempurna. Semoga Asmaul Husna ini bisa dijadikan dzikir, pengantar do’a-do’a dan bisa mengingatkan betapa kita begitu kecil dan bukan apa-apa di hadapanNya

1. Ar Rahmaan Maha Pengasih, kepada segala makhluk-Nya (secara umum)
2. Ar Rahiim Maha Penyayang, kepada yang beriman (secara khusus)
3. Al Malik Maha Berkuasa, atas makhluk dan alam semesta
4. Al Qudduus Maha Suci, atas segala noda, kerendahan, dari dari hal yang baru
5. As Salaam Maha Menyelamatkan, sumber segala keselamatan
6. Al Mu’min Maha Pemelihara Keamanan, sumber keamanan dan ketentraman
7.Al Muhaimin Maha Penjaga dan Pemelihara, atas rezeki, kehidupan dan umur
8. Al Aziiz Maha Mulia dan Perkasa, sumber kekuatan dan ketangguhan
9. Al-Jabbaar Maha Perkasa, yang kehendak-Nya tidak dapat diingkari
10. Al-Mutakabbir Maha Megah, pemilik segala kebesaran
11. Al Khaliiq Maha Maha Pencipta, seluruh jagat raya ini atas kehendak-Nya
12. Al Baari’ Maha Melepaskan, suatu benda dari benda lain,keseimbangan
13. Al Mushawwir Maha Pembentuk, dan pencipta aneka ragam rupa makhluk
14. Al Ghaffaar Maha Pengampun,dosa jin dan manusia yang bertobat,kecuali syirik
15. Al Qahhaar Maha Pemaksa, mampu memaksa makhluk-Nya atas kehendak-Nya
16. Al Wahhab Maha Pemberi, yang melimpahkan karuniaNya
17. Al Razzaaq Maha Pemberi Rezeki, yang tiada putus-putusnya
18. Al Fattaah Maha Pembuka (Rahmat)
19. Al ‘Aliim Maha Mengetahui, atas segala makhluk-Nya
20. Al Qaabidh Maha Pencabut, mencabut kenikmatan dan menyempitkan rezeki
21. Al Baasith Maha Melapangkan: Rezeki dan kemudahan hidup
22. Al Khaafidh Maha Merendahkan, martabat makhlukNya
23. Ar Raafi’ Maha Meninggikan, martabat makhluk-Nya
24. Al Mu’izz Maha Pemberi Kemuliaan, keluhuran kehormatan
25. Al Mudzill Maha Pemberi Kehinaan, hina-dina dan kerendahan
26. As Samii’ Maha Mendengar, suara hati bahkan yang lebih halus lagi
27. Al Bashiir Maha Melihat, yang sehalus dan serahasia-rahasianya
28. Al Hakam Maha Menetapkan Hukum, keputusan yang tepat atas segala perkara
29.Al’AdlMaha Adil mengatur setiap perkara dengan keadilan-Nya
30. Al Lathiif Maha Lembut, penyantun dengan halus atas makhluk-Nya
31. Al Khabiir Maha Waspada, atas setiap rahasia serta memahami maknanya
32. Al Haliim Maha Penyantun, tidak cepat menjatuhkan hukuman orang berdosa
33. Al ‘Azhiim Maha Agung, segala urusan ada dalam kuasa-Nya
34. Al Ghafuur Maha Pengampun kepada makhluk-Nya
35. Asy Syakuur Maha Mensyukuri, pembalas jasa atas perbuatan baik makhluk-Nya
36. Al ‘Aliyy Maha Tinggi, tidak ada yang mengatasinya
37. Al Kabiir Maha Besar
38. Al Hafiizh Maha Pemelihara, tidak sulit dan tidak berat memelihara ciptaan-Nya
39. Al Muqiit Maha Pemelihara,menjaga dan berkuasa atas makhluk-Nya
40. Al Hasiib Maha Pembuat Perhitungan,mengetahui dan mencukupi kebutuhan
41. Al Jaliil Maha Luhur, pemilik keagungan, kekayaan, kesucian, kmuliaan
42. Al Kariim Maha Mulia, pemurah lagi mulia
43. Ar Raqiib Maha Pengawas, sehingga tak mungkin lepas dari pengawasan
44. Al Mujiib Maha Mengabulkan, menolong segala pemohonan makhluk-Nya
45. Al Waasi’ Maha Luas, kuasa dan rahmat-Nya
46. Al Hakiim Maha Bijaksana, mengatur segala urusan dan hukum-hukumNya
47. Al Waduud Maha Mengasihi, dan dicintai oleh Makhluk-Nya
48. Al Majiid Maha Mulia, pemberi nikmat tiada henti-hentinya
49. Al Baa’its Maha Membangkitkan, makhluk-Nya di Hari Kiamat
50. Asy Syahiid Maha Menyaksikan,yang hadir dimanapun tak lepas dari tilik-Nya
51. Al Haqq Maha Benar, yang tetap dalam kebenaran
52. Al Wakiil Maha Pemanggul Amanah, mampu mengatasi segala masalah
53. Al Qawiyyu Maha Kuat, sumber kekuatan dan tidak merasa lelah
54. Al Matiin Maha Kokoh, hebat, mampu dan teguh keputusan-Nya
55. Al Waliyyu Maha Melindungi,senantiasa melindungi hamba-hamba-Nya
56. Al Hamiid Maha Terpuji, tumpuan segala puja dan puji
57. Al Muhshii Maha Penghitung, mengetahui jumlah dan ukuran apapun
58. Al Mubdi’ Maha Memulai, menciptakan makhlukNya tanpa mencontoh
59. Al Mu’iid Maha Mengembalikan
60. Al Muhyi Maha Menghidupkan, Dzat Yang Hidup dan Menghidupkan
61. Al Mumiit Maha Mematikan, menentukan hidup mati makhluk-Nya
62. Al Hayyu Maha Hidup, hiup kekal dan tidak berakhir dengan kematian
63. Al Qayyuum Maha Berdiri Sendiri/Mandiri, tumpuan alam semesta, tidak pernah lupa dan tidur, menguasai isi langit dan bumi
64. Al Waajid Maha Menemukan, memperoleh apa-apa yang dikehendaki-Nya
65. Al Majiid Maha Mulia, Dzat Yang Mahamulia
66. Al Wahiid Maha Tunggal, Dzat, Sifat, Perbuatan, Nama dan Hukum-Nya
67. Al Ahad Maha Esa, tiada duanya
68. Ash Shamad Maha Dibutuhkan, tempat bergantung segala sesuatu
69. Al Qaadir Maha Kuasa,mampu menetukan apa yang dikehendakiNya
70. Al Muqtadir Maha Berkuasa, berkuasa dan menguasai semesta alam
71. Al Muqaddim Maha Mendahulukan, apa yang patut didahulukan, mengubah rencana yang trcatat dalam Lauh Mahfudz
72. Al Mu’akhkhir Maha Mengakhirkan, menunda apa yang seharusnya terjadi
73. Al Awwal Maha Permulaan, Dzat pertama ada dan tidak berpermulaan
74. Al Aakhir Maha Akhir/Penghabisan, paling akhir, kekal abadi, tiada kesudahan
75. Azh Zhaahir Maha Nyata, kebenaran, perbuatan dan ada-Nya
76. Al Baathin Maha Ghaib/Tersembunyi, dari pancaindera manusia
77. Al Waalii Maha Memerintah, mengarahkan, mengatur, dan merencanakan
78. Al Muta’aali Maha Tinggi
79. Al Barr Maha Dermawan, pemberi bermacam nikmat bagi makhluk-Nya
80. At Tawwaab MahaPenerima Taubat, atas sifat rahman dan rahim-Nya,Dia senantiasa menerima taubat hamba-hambaNya yang berdosa, kecuali syirik
81. Al Muntaqim Maha Penyiksa, menghukum yang melanggar hukum-Nya dgn adil
82. Al ‘Afuww Maha Pemaaf, pemaaf kpd hamba yang memohon maaf-Nya
83. Ar Ra’uuf Maha Pengasih, mengungguli kasih saying orangtua kepada anaknya
84. Maalikul Mulki Maha Menguasai Segala Kerajaan, memiliki kekuasaan abadi
85.Dzul Jalaal Wal IkraamMaha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan, bersifat Maha Agung yang selayaknya dimuliakan
86. Al Muqsith Maha Adil, dalam menjalankan keadilan dan hukum yang adil
87. Al Jaami’ Maha Menghimpun atau Pengumpul
88. Al Ghaniyy Maka Kaya, sangat sempurna kekayaanNya tidak memerlukan bantuan makhlukNya
89. Al Mughniy Maha Pemberi Kekayaan, pemberi kekayaan kepada hamba-hamba-Nya
90. Al Maani’ Maha Mencegah, mencegah segala sesuatu, baik marabahaya, bencana alam, maupun kenikmatan yang didambakan (jika menghendaki)
91. Adh Dhaarr Maha Pemberi Derita/Bahaya, memberi penderitaan makhluk-Nya
92. An Naafi’ Maha Pemberi Manfaat, memberi kemanfaatan dan kebaikan
93. An Nuur Maha Bercahaya, kepada semesta alam, wajah, jiwa dan kalbu hamba-Nya
94. Al Haadii Maha Pemberi Petunjuk,membibing ke jalan keselamatan
95. Al Badii’ Maha Pencipta, semesta alam tanpa mencontoh
96. Al Baaqii Maha Kekal, kekal abadi tidak mengalami perubahan, tidak akan binasa dan berakhir
97. Al Waarits Maha Pewaris, pemilik segalanya, manusia pemilik sementara
98. Ar Rasyiid Maha Pandai, membimbing dan menunjukkan manusia ke jalan lurus
99. Ash Shabuur Maha Penyabar, sabar tidak cepat memberi pembalasan , berkenan menerima tobat atas segala dosa,kecuali dosa syirik
Untuk mengetahui lebih detail Asmaul husna ini, baik hadits, rincian qur'an yang menerangkannya dan beberapa versi lain para blogger dan semua netter bisa melihatnya di Paman Google atau bisa langsung cek di Wikipedia dan jika ingin mendawamkan (mengamalkan) sebagai dzikir rutin, untuk lebih semangatnya silahkan lihat dulu faedah dan fadhilah Asmaul Husna di Muslim-Indonesia

Metoda T Lainnya

1. TA’LIM (Memberi tahu)
Ta'lim diartikan juga sebagai pengajaran. Ta'lim, merupakan metoda dasar dalam pendidikan. Supaya tidak terjadi salah faham, pertama-tama pendidik menyampaikan pengertian tentang objek-objek (Benda, Keadaan, Persoalan, Kasus) yang sedang dibicarakan.

2. TABYIIN (Memberi penjelasan)
Pendidik harus menjelaskan dengan benar supaya ada kejelasan tentang objek yang beritahukannya itu.

3. TAFSHIIL (Merinci)
Metode ini untuk memberi keterangan secara detail mengenai apa yang dibicarakan atau diberitahukannya sehingga objek didik memperoleh pengertian yang utuh dan mendalam.

4. TAFHIIM (Memahamkan)
Metoda TAFHIIM ini untuk memberikan kesamaan persepsi tentang benda, keadaan, persoalan, ataupun kasus, sehingga tidak terjadi perselisihan mengenai yang dibicarakan. Biasanya perselisihan itu timbul karena adanya pemahaman yang berbeda tetang objek yang sama.

5. TARJIH (Memilih yang lebih mendekati kebenaran)
Jika ada dua alasan atau lebih yang berbeda menengai suatu objek, maka pilihlah yang mendekati kebenaran dan kemaslahatan

6. TAQRIB (Melakukan pendekatan)
Metoda ini dapat dilakukan kapan saja untuk menciptakan kebaikan dan harmonisasi hubungan antara pendidik dan objek didiknya.

7. TAHKIIM (Mengangkat penengah)
Meminta pihak ketiga yang ‘arif sebagai hakim atau penengah untuk memutuskan perbedaan dan perselisihan yang ada.

8. TA’SYIIR (Menggunakan Isyarat)
Banyak anggota tubuh ini yang bisa dijadikan sebagai isyarat supaya objek didik melakukan sesuatu. Bisa menggunakan kedipan mata, gerak tangan, gelengan kepala, ataupun anggota badan lainnya. Isyarat juga bisa menggunakan benda-benda tertentu. Metoda TA’SYIIR ini kadang tidak berhasil, karena objek didik memerlukan daya tangkap dan persepsi yang yang tinggi untuk menangkap maksud yang tersirat. Walaupun begitu metoda ini juga bisa meningkatkan kepekaan komunikasi dengan orang lain.

9. TAQRIIR (Memberi persetujuan secara tersirat)
Memberi persetujuan tanpa kata, bisa berupa senyuman, sikap, atau membiarkan objek didik meneruskan hal benar yang dilakukannya. Jadi, metoda ini dilakukan apabila objek didik melakukan perbuatan benar dan tidak menyalahi aturan.

10. TALWIIH (Menyalahkan atau membenarkan secara simbolis)
Talwiih ini bersifat simbolis, bisa menggunakan simbol tertentu atau kiasan untuk menyalahkan atau membenarkan, menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap orang lain.

11. TARWIIH (Memberi penyegaran fisik dan mental)
Sebagai pendidik, seharusnya melakukan hal yang bisa menyenangkan dan menyegarkan objek didik, baik rohani maupun jasmaninya. Jangan terus menjejali waktu dan kapasitas otaknya tanpa henti, sehingga mereka tidak selalu berada dibawah tumpukan sekam dan tekanan psikis. Manusia dengan fitrahnya masih perlu bersantai-santai. Gunakanlah metoda ini dengan ‘arif.

12. TAQSHIIR (Mengurangi)
Mengurangi atau meringankan beban/tugas yang harus dikerjakan sehingga tugas itu dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu harus memberi toleransi atas beban/tugas yang dikerjakan objek didik. Dengan metoda ini diharapkan objek didik mempunyai tanggung jawab mentataati dan tidak merugikan dirinya sendiri dengan menyelesaikan tugasnya.

13. TABSYIIR (Menjanjikan balasan yang baik)
Maksudnya, menggembirakan dengan menjanjikan hal-hal yang menyenangkan (sebagai contoh memberi hadiah, dll) apabila objek didik/yang bersangkutan menepati dan mengerjakan apa yang telah diperoleh atau dipelajarinya. Metoda ini juga harus dilakukan dengan ‘arif sesuai kondisi.

14. TAMTII’ (Memberi hadiah tambahan)
Pemberian tambahan di luar dari ketentuan yang sudah diberlakukan ini hanya dilakukan untuk objek didik yang kesadaran morilnya masih kurang. Jangan dijadikan kebiasaan hanya untuk memanjakannya, dan lakukan secara bijaksana juga dengan memahami perkembangan mental objek didik.

15. TA’ZIIZ (Memberi kehormatan)
Memberikan tanda kehormatan atau penghargaan kepada yang bersangkutan/objek didik karena prestasi/hal baik yang telah dilakukannya. Selain digunakan di dunia pendidikan secara khusus, metoda Ta’ziiz ini secara umum digunakan di lingkungan perusahaan atau instansi. Bagi karyawan yang benar-benar berprestasi tinggi biasanya diberi jabatan yang lebih tinggi pula.

TA'LIM

TA'LIM

T-yang pertama adlah Ta'lim yang artinya MEMBERI TAHU
Allah berfiman dalam QS Al-Baqarah (2) Ayat 31-32 yang artinya :
"Dan Dia memberitahukan (ta'lim)nkepada Adam seluruh nama-nama, kemudian memperlihatkannya (ma'radl) kepada para Malaikat, lalu berfirman "Beritahukanlah (naba') kepada-Ku nama-nama benda itu jika kamu memang benar!' Mereka menjawab:'Mahasuci Engkau kmi tiad sedikitpun pengetahuan, kecuali apa yang telah Engkau beritahukan kepada kami."Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Mahabijaksana"

Pendidikan Islami Metode T

Assalamu 'laikum wr.wb.

Pendidikan Islami Metode T dalah merupakan serial buku Islami yang di tulis oleh Drs. M.Thalib. Pada blog ini sy mencoba utk menuliskan dalam blog saya ini agar karya beliau dapat di nikmati dan di akses banyak pihak.

Salam Hangat
Solikin